Uw Privacy

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen is het noodzakelijk dat Vera de Bever een persoonlijk dossier aanlegt. Uw dossier bevat aantekeningen over uw hulpvraag en bevindingen tijdens een NEI sessie. Met behulp van deze gegevens monitoren we de voortgang van uw proces.

Tevens wordt wordt aan de hand van de adresgegevens een factuur opgesteld. In dit document kunt u lezen hoe er voor geergezorgdd wordt dat uw gegevens beschermd worden en welke rechten u als cliënt heeft ten aanzien van deze gegevens.

 1. Gegevens

Vera de Bever verwerkt de volgende gegevens:

 •  Naam
 •  Geboortedatum
 •  Adres
 •  Telefoonnummer
 •  Email
 •  Beroep
 •  Huidige hulpvraag
 • Bevindingen en voortgang proces
 •  Eventuele bijzonderheden die invloed kunnen hebben op het proces

Recent of in het verleden voorgekomen?

 •  Andere therapieën

Doel van het vastleggen van deze gegevens:

 •  Bepalen wat de ingang is van uw NEI sessie
 •  Opmaken van een factuur.
 •  Het eventueel informeren van andere zorgverleners (alleen met uw expliciete
 • toestemming)
 • Eventueel intercollegiaal overleg om tot de beste aanpak/behandeling te komen (altijd anoniem)
 1. Uw privacy wordt gewaarborgd doordat:
 •  Adres- en factuurgegevens worden beveiligd opgeslagen in het online administratie programma BSR-manager. De beheerder voldoet aan alle eisen rondom veiligheid. Om dit alles vast te leggen is een verwerkersovereenkomst met de beheerder afgesloten. Dit alles volgens de normen van de Europese privacywet AVG.
 •  Gegevens betreft uw hulpvraag en voortgang worden op uw cliëntkaart (hard copy) bewaard. Deze kaarten bevinden zich in een beveiligd pand achter meerdere gesloten deuren. Niemand anders dan Vera de Bever heeft hier toegang toe.
 •  De cliëntkaarten verlaten de praktijkruimte niet en worden uitsluitend bewaard zoals bovenstaand vermeld.
 •  Soms worden cases tijdens intercollegiaal overleg besproken. Dit zal altijd anoniem gebeuren en het doel hebben om tot een zo goed mogelijke behandeling te komen.

Mocht ik om een andere reden dan bovengenoemd, gebruik willen maken van uw gegevens, dan wordt hierover altijd eerst uw expliciete toestemming gevraagd.

 1. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
 •  Uw persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op basis van de wet- en regelgeving uw gegevens langer moeten bewaren.
 •  De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de Behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.
 •  Iedere onderneming is wettelijk verplicht om de administratie voor maximaal 7 jaren te bewaren. Uw persoonsgegevens evenals uw afspraken historie worden daarom maximaal 7 jaar bewaard. Ook uw persoonsgegevens die opgeslagen zijn in onze factuuradministratie.
 •  Op het moment dat u contact met ons opneemt via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op een beveiligde mailserver. Die mails worden tot maximaal drie jaar bewaard.